QC

Trị Mụn

Chữa mụn bọc có mủ bao lâu mới khỏi?

Chữa mụn bọc có mủ bao lâu mới khỏi?

Câu hỏi: Cháu bị mụn bọc đã nhiều năm nay và không biết phải làm thế nào với chúng. Bác sỹ cho cháu hỏi "chữa mụn bọc có mủ bao lâu mới khỏi?". Và có cần ...

Các tin khác